ارسال شده توسط mrhoseini

دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب

نقش دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب چیست 10 کاربردآن

دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب، صفحاتی متحرک گفته میشودکه برای بازیا مسدود کردن ورودی، خروجی مخازن، کانالهای آب وفاضلابها مورد استفاده قرار میگیرد. که دارای دودسته دریچه کشویی…
فهرست