فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب 6 مورد کاربرد

فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب  به منظور حذف محلول آهن از آب زیرزمینی استفاده میشود. آهن ومنگنز موجود در آب‌های زیرزمینی توسط هوادهی اکسید میشوند وسایر مواد در فیلتر شنی به دام می افتند. سپس فیلتر باذرات اشباع شده، باید آن را تمیز کرد تااز انسداد کامل فیلتر جلوگیری کنند.

فیلترهای شنی با شستشوی مجدد هوا یا آب تمیز می‌شوند. این فناوری برای تجهیزات ضد عفونی کننده، سیستم‌های چرخش مجدد، فرآیند آب شستشو، سیستم‌ آبیاری، فیلتراسیون آب حوض و تمیز کردن آب‌های زیرزمینی کاربرد دارد

 در فیلتر شنی چه فرآیندهایی رخ میدهد؟

در فیلتر شنی فرایندی انجام میشود که طی آن  تصفیه آب توسط یک لایه شن انجام میشود، ذرات موجوددر آب رابه دام می‌اندازد. دریک فیلتر شنی فرآیندهای مختلف فیزیکی، بیولوژیکی دیگری مانند تعویق، ازبین بردن مواد زائد، حذف آمونیم نیزرخ می‌دهدکه مواد مختلف بیشتری رااز آب حذف میکند.

فیلتر کربنی به چه منظور استفاده میشود؟

فیلتر کربنى که به آنها فیلترهای زغالی نیز گفته میشود  برای از بین بردن طعم، بو، رنگ، مواد آلى و کلر آزاداستفاده میشود.در فیلتر کربنى، آب از بسترزغال کربن اکتیو گرانولى عبور کرده ،رنگ و بوى آن توسط زغال کربن جذب می‌شود. این فرآیند که توسط فیلتر کربنی انجام میشود آب خروجى را  بدون هر گونه بو، طعم ورنگى خواهدکرد. مکان فیلتر کربنى معمولاً بعداز انواع فیلتر شنى درفرآیند تصفیه آب میباشد.

فیلتر کربن فعال برای حذف چه موادی استفاده میشود؟

کربن فعال درکاهش صدها ماده ازجمله آلایندها وسایر مواد شیمیایی از آب لوله کشی میتواند موثر باشد. بیشترین مطالعات توسط EPAوNSF بیان میکندکه کربن درحذف بین ۶۰تا۸۰ ماده شیمیایی و۳۰ ماده دیگر موثر است. دامنه حذف موثر اهمیت زیادی دارد که کیفیت وشکل استفاده ازکربن فعال برآن تاثیر گذار است

در ادامه تعدادی از آلاینده های خاص و سایرموادشیمیایی که فیلترهای زغال فعال شده یا کربن اکتیو  آنها رااز بین میبرد  بیشتر توضیح میدهیم.

کلر (cl)

بیشتر آبهای لوله کشی دارای مقادیری از کلر هستند. آزمایشات نشان داده است که این مقدار در آب نوشیدنی مجاز هستند. برای تصفیه آب ممکن است مقداری کلر اضافه کنند که باعث افزایش طعم وبو آب میشود. فیلترهای کربن فعال دراز بین بردن کلر، طعم وبوی نامطبوع بسیار عالی هستند این فیلترها با کیفیت بالا میتوانند 95٪یابیشتر کلر آزادرا حذف کنند.

نیترات (NO32-)

نیترات منبع غنی از ازت، یکی ازمهمترین ترکیبات برای گیاهان میباشد که برای رشد گیاهان ضروری است. نیترات هیچ تاثیری دربزرگسالان ندارد مگر اینکه مقادیر بسیار بالایی داشته باشد. بااین حال، نیترات بیش ازحددر آب میتواند باعث بیماری “کودک آبی” (کمبود اکسیژن) شود. کربن فعال بطور معمول بسته به کیفیت فیلتر میتواند 50-70٪  نیترات آب راکاهش میدهد.

آفت کشها

برای کنترل آفات در آبهای زیرزمینی، دریاچه، رودخانه، اقیانوس، ازسموم دفع آفت استفاده میشود. این سموم گاهی اوقات باوجود تصفیه، وارد آب میشوند. کربن فعال برای از بین بردن 14سموم دفع آفات ازجمله کلردان، کلردکون، گلیفوزات (دورتادور)، هپتاکلر استفاده میشود.

فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب
فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب

فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب چگونه کار میکند؟

آب تصفیه نشده درقسمت بالای فیلتر شنی و کربنی قرار می‌گیرد. سپس به آرامی ازبستری که ازماسه، شن یامحیط فیلتر تشکیل شده است به پایین میریزد. بدلیل وجود منافذ کوچک ذرات خاک قادربه عبور نیستند. فیلترهای کربن حاوی قطعات کوچکی از کربن، بصورت دانه‌ای یابلوکی هستند. فقط چهار گرم کربن فعال دارای مساحتی برابر بایک زمین فوتبال (6400 متر مربع) است. این سطح عظیم به فیلترهای کربن فعال اجازه میدهد تادر جذب آلایندها وسایر مواد بسیار موثر باشند.

وقتی آب، فیلترهای کربن فعال عبور میکند. مواد شیمیایی به کربن وصل میشوند درنتیجه آب خالص‌تری تولید خواهد شد چون اثربخشی این فرآیند به جریان ودرجه حرارت آب بستگی دارد پس بیشتر فیلترهای کربن فعال کوچکتر با فشار کم و آب سرد استفاده میشوند.

پیش تصفیه فیلتر شنی و کربنی چیست ؟

فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب به عنوان یکی ازواحدهای پیش تصفیه در تصفیه آب بکار می‌روند. آب خروجی ازچاه یامنابع آبی دیگر نظیر (سد، رودخانه وغیره) حاوی ذرات معلق (شن و ماسه وغیره) بوده، که این عوامل برروی کیفیت آب مصرفی تاثیر گذار است.

به همین دلیل درکلیه تصفیه‌خانه‌ها، آب قبل از ورود به سیستم اصلی تصفیه ازیک واحد پیش تصفیه عبور می‌کند. یک بخش از سیستم پیش تصفیه، فیلتراسیون شنی میباشد که بابستری ازشن، احاطه شده است. هنگامیکه جریان آب ازبستر شنی عبور میکند، ذرات و املاح آن حذف گردیده است، به کیفیت قابل قبول میرسد.

شستشوی فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب

وقتی مقدار مشخصی از آب فیلتر میشود یا شن به درجه خاصی از آلودگی میرسد بطور خودکار شستشو انجام میشود. درهنگام شستشو، منافذ بزرگ خواهد شد تاخاک برروی آنها شسته شود سپس این خاک همراه با آب آلوده تخلیه میشود. درنتیجه فیلتر شنی باحفظ کیفیت تصفیه بهینه، دیگر مسدود نخواهد شد.

فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب
فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب

فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب چه مزایایی دارد؟

 • سیستم های فیلتر شنی وکربنی در مدت زمان طولانی‌تری نیاز به شستشوی مجدد پیدا می‌کند زیرا این سیستم فیلتری می‌تواند مواد زائد بیشتری را در خود نگه دارد. به دام انداختن و نگه داشتن این مواد درعمق بستر فیلتر صورت می‌گیرد.
 • فیلتر شنی و کربنی برای استفاده درمخزن فشار بسته بسیار مناسب‌ میباشد. زیرا مواد زائد وترک خوردگی بستر عملاً ازبین میرود به سختی نیاز به بازرسی بصری دارد.
 • مخازن باقطر کوچک موجب  بالا رفتن سرعت جریان فیلتراسیون در فیلتر شنی و کربنی می‌شود. بدلیل سرعت بالای فرآیند فیلتراسیون ذرات ریزتر به دام می‌افتند پس آب تصفیه شده درجه شفافیت بسیار بالایی رابه دست می‌آورد.
 • شفاف سازی آب باسرعت جریان بسیار بالا یکی دیگر ازمزایای مهم فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب میباشداین مقدار درحدود۱۴تا۱۵گالن دردقیقه درهر متر مربع است.
 • فیلتر شنی و کربنی درانتهای تصفبه فاضلاب برای استفاده مجدد ازپساب نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربردهای فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب چیست؟

 1. فیلتر شنی و کربنی به تصفیه آب باحذف رسوب ، آهن، ذرات زائد، ازبین بردن طعم وبوی نامطبوع، رنگ ناخواسته وذرات معلق کمک میکند.
 2. این فیلترها میتوانند درشرایط مختلف خدماتی، ازجمله کاربردهای شهری، صنعتی و سازمانی مورد استفاده قرار گیرند.
 3. سیستمهای فیلتر شنی و کربنی برای استفاده درمواردی که به استانداردهای دقیق کیفیت آب نیاز است یا آب درسطح بالاتری ازمواد جامد معلق باشد، ایده آل است.
 4. این فیلترها برای استفاده مجدد در سیستم های یونیزاسیون پیش تصفیه آب برای سیستم اسمز معکوس قبل از فیلترهای یکبار مصرف دیده شده است.
 5. فیلتر شنی و کربنی، فیلتری پرکاربرد درقالب فیلترهای تصفیه آب اولیه برای حذف ذرات معلق در سیستم تصفیه فاضلاب هستند.
 6. استفاده از فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب، ازنظر اقتصادی هزینه ها بطور چشم‌گیری کاهش مییابد.

ویژگی فیلتر شنی و کربنی دستگاهی مناسب در تصفیه آب

 • مجهز به دریچه‌های بازدید پایین وبالا
 • دارای فشارسنج
 • مجهز به شیر تخلیه هوا
 • پوشش سطح خارجی با یک لایه ضد رنگ و دو لایه رنگ روغنی مناسب
 • پوشش بدنه اصلی با سه لایه زینک ریچ و اپاکسی

می توانید مقاله را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
سختی گیر یا نرم کننده آب یک سیستم تصفیه چیست؟
نوشتهٔ بعدی
نقش دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب چیست 10 کاربردآن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست